Przygotowania do sezonu zimowego 2023/2024
2023-11-10

Służby złożyły meldunek o gotowości na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków podczas sezonu zimowego 2023/2024. Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przewodniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wśród najważniejszych omawianych tematów znalazła się organizacja zimowego utrzymania dróg i infrastruktury kolejowej oraz odśnieżania obiektów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych konstrukcji dachowych. Podjęto również kwestie związane z pomocą społeczną, zwłaszcza wsparciem dla osób samotnych, w podeszłym wieku i bezdomnych. Swoje najważniejsze zadania zaprezentowała Policja, Państwowa Straż Pożarna (m.in. w obszarze współpracy z jednostkami ratownictwa medycznego oraz pomocy społecznej), Straż Graniczna (m.in. w obszarze współpracy z TOPR i GOPR). Omówione zostały także zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, opieką nad zwierzętami, a także zabezpieczenia dostaw prądu oraz gotowości urządzeń hydrotechnicznych do pracy w warunkach zimowych.

W stałym kontakcie

– Małopolska jest gotowa na zimę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby zapewniam, że posiadamy odpowiednie zabezpieczenie na wypadek wystąpienia problemów związanych z warunkami pogodowymi. Siły i środki będziemy kierować tam, gdzie będą potrzebne. Odpowiednia pomoc dotrze do każdego mieszkańca naszego województwa. Monitorujemy sytuację i prognozy specjalistów. O potencjalnych zagrożeniach będziemy Państwa informować m.in. poprzez alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

987

– Od służb oczekuję ścisłej współpracy i sprawności działania. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Aby Małopolanie mogli czuć się bezpiecznie, każdy z nas powinien reagować na sytuacje wymagające interwencji. Nie pozostawajmy obojętni na los drugiego człowieka. Specjalnie z myślą o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej uruchomiliśmy - wzorem lat ubiegłych - całodobową infolinię. Bezpłatny numer 987 może uratować życie – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Więcej informacji: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych 

Cichy zabójca

– Sezon zimowy wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego, a także świadomości wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z zatruciem tlenku węgla. Chociaż jest niewidoczny, nie jesteśmy wobec niego bezbronni. Proste urządzenie, jakim jest czujka czadu, regularne sprawdzanie stanu kotłów i piecyków gazowych oraz systemów wentylacji – to podstawowe czynności, które stoją na straży zdrowia i życia naszych najbliższych i nas samych – podkreśla wicewojewoda Ryszard Pagacz.

– Sezon zimowy to okres, w którym nasza praca i zaangażowanie są szczególnie ważne dla bezpieczeństwa naszej społeczności. Nasza rola w tym okresie obejmuje zarówno ratowanie ludzi z opadów śniegu, jak i zapewnienie pomocy w sytuacjach związanych z katastrofami naturalnymi oraz innymi zdarzeniami zimowymi. Przygotowanie do sezonu zimowego jest kluczowe, a my jako strażacy mamy istotną rolę do odegrania w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej społeczności. Musimy być gotowi do reagowania na wszelkie sytuacje awaryjne i zagrożenia wynikające z ekstremalnych warunków atmosferycznych – mówi st. bryg. Mariusz Łaciak zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Każdego roku w Małopolsce z powodu zatrucia czadem umiera kilkanaście osób. Chociaż przypadki odnotowywane są w ciągu całego roku, liczba ofiar rośnie, gdy temperatura powietrza spada. Tylko od 1 do 25 października 2023 roku na terenie naszego województwa KW PSP w Krakowie zarejestrowała 12 zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla, w skutek których pięć osób zostało rannych. Dlatego strażacy podejmują dodatkowe akcje informacyjne i ostrzegawcze, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy.

– Przypadkom zatrucia tlenkiem węgla można skutecznie zapobiegać. Koszt czujki czadu zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. To niewielka cena za nasze bezpieczeństwo. Z danych PSP wiemy, że chociaż dom jest miejscem, w którym każdy czuje się najbezpieczniej, to właśnie tam ginie największa liczba osób. W mieszkaniach i domach powstaje w skali roku kilkadziesiąt tysięcy pożarów i dochodzi do kilku tysięcy zdarzeń z emisją tlenku węgla – dodaje wicewojewoda.

Więcej informacji: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=tlenek_wegla 

Pomoc narażonym na wychłodzenie

Osobom narażonym na wychłodzenie pomaga Policja. Funkcjonariusze podejmują działania o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym i informacyjnym. Kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i pomagają potrzebującym w dotarciu do noclegowni i schronisk. Policjanci docierają także do osób starszych i niedołężnych mieszkających samotnie. Informacje dotyczące osób, które ze względu na sytuację życiową (np. podeszły wiek, niepełnosprawność), mogą być szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur, przekazują do właściwych ośrodków pomocy społecznej.

Od 1 listopada Małopolska Policja prowadzi działania, których celem jest zapewnienie porządku w ruchu drogowym, w tym podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do likwidacji utrudnień i przywracania przejezdności dróg. Wytypowano najbardziej zagrożone odcinki dróg krajowych i wojewódzkich. System działań policyjnych obejmować będzie m.in.: współdziałanie z zarządcami dróg, informowanie o powstałych utrudnieniach, kierowanie ruchem, ograniczanie przejezdności (wyłączanie z ruchu niektórych rodzajów pojazdów), pilotowanie pojazdów zimowego utrzymania dróg, wprowadzenie ruchu wahadłowego lub całkowite ewentualne zamknięcie odcinka drogi.

Utrzymanie dróg

Nad bezpieczeństwem i utrzymaniem płynności ruchu drogowego czuwa także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

– Od października jesteśmy cały czas w stanie gotowości na wypadek ataku zimy. Już teraz zgromadziliśmy prawie 40 tysięcy ton soli, a to ilość, która z pewnym zapasem wystarcza na całą typową zimę. Jednak na wszelki wypadek w miarę zużywania soli będziemy sukcesywnie uzupełniać jej zapasy – mówi dyrektor GDDKiA Oddział w Krakowie Tomasza Pałasiński.

Drogowcy z GDDKiA przygotowali też prawie 10 tysięcy ton piasku i ponad 200 jednostek sprzętu.

Również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zapewnia o gotowości do sezonu zimowego 2023/2024. Działania prowadzone są już od 20 października. Do zimowego utrzymania dróg przygotowano: 120 sztuk sprzętu (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników) oraz prawie 28 tys. ton materiałów.

Obowiązek odśnieżania obiektów budowlanych

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, iż zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m.in. takich jak intensywne opady atmosferyczne. Tym samym odśnieżanie dachów obiektów należy do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców tychże obiektów. Organy nadzoru budowlanego w ramach posiadanych kompetencji dokonują jedynie kontroli wykonywania tych obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Jednocześnie Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowych budynku wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Infrastruktura przeciwpowodziowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie potwierdza, że wszystkie obiekty hydrotechniczne administrowane przez Wody Polskie na terenie województwa małopolskiego są sprawne technicznie i przygotowane na sezon zimowy.

Wszystkie wały, a jest ich ok. 1020 km, wraz z obiektami towarzyszącymi podlegają okresowym przeglądom technicznym. Zapewniona jest obsługa i ich dozór oraz bieżąca konserwacja przepustów wałowych. W okresie zimowym pracownicy prowadzą interwencje w przypadku przymarznięcia klap śluz wałowych. Stałą obsługą objęte są wszystkie przepompownie.

Zakończył się przegląd zbiornika Świnna Poręba i zbiornika Dobczyce. Eksploatacja obiektów hydrotechnicznych w okresie zimowym będzie odbywać się bez ograniczeń, a praca zbiorników w warunkach niskich temperatur będzie prowadzona zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi. Ponadto w okresie zimowym do Centrum Operacyjnego RZGW przekazywane są z IMGW-PIB informacje o zawartości wody w śniegu w zlewniach rzek. Na ich podstawie pracownicy dokonują stosownych zmian w gospodarowaniu wodą na zbiornikach, zwiększając w razie potrzeby ich rezerwy powodziowe.

Wszystkie stopnie wodne na drodze wodnej Górnej Wisły będące w administracji RZGW są przygotowane na sezon zimowy.

Wszystkie jednostki Wód Polskich na terenie Małopolski są przygotowane do usuwania zatorów lodowych. Działania takie są wykonywane bezpośrednio przez pracowników terenowych bądź w drodze umowy, przez firmy zewnętrzne.

Trwają przeglądy obiektów hydrotechnicznych.

20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK 20231110_CZK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj