500 plusW ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” w województwie małopolskim rodzice i opiekunowie złożyli już 242,1 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze.

Do 1 lipca br. wydane zostały 195,324 decyzje, co oznacza, że 81% wniosków zostało już rozpatrzonych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” do małopolskich rodzin trafiło już prawie 443 mln zł, w tym 3,88 mln zł na dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Jeśli rodzina złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze do 1 lipca br. włącznie to otrzymała lub otrzyma pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Raport podsumowujący trzy miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500 plus

wstecz    do góry     drukuj