Archiwum urzędu


W Archiwum Zakładowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się w sumie ponad 18 kilometrów akt. Akta te przechowywane są w Krakowie, Nowym Sączu oraz w Tarnowie.

Oprócz akt Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie posiadamy m.in. dokumenty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z lat 1958 - 1973, dokumenty Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z lat 1973-1975, fragmenty archiwum Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa sprzed 1990 r., akta Urzędów Wojewódzkich w Krakowie (1990-1998), Nowym Sączu i Tarnowie (1975-1998) oraz akta wielu zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych.

  • ADRESY I MIEJSCA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

  • ZASÓB ARCHIWUM

  • JAK KORZYSTAĆ Z DOKUMENTÓW

  • WNIOSKI DO ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj