Rewaloryzacja wybranych cmentarzy z I wojny światowej

W ramach realizowanego przez Wojewodę Małopolskiego projektu pn. „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym” przeprowadzone zostały prace konserwatorskie i restauratorskie na 41 cmentarzach wojennych.

cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Łączna wartość projektu wyniosła 12 983 838,14 zł (wydatki kwalifikowalne – 10 661 534, 74 zł), w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 7 249 843,60 zł.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu i środkom z budżetu państwa rewaloryzacją zostały objęte następujące kwatery i cmentarze wojenne:

• Cmentarz wojenny nr 316 w Gawłowie
• Cmentarz wojenny nr 317 w Bogucicach
• Cmentarz wojenny nr 336 w Gierczycach
• Cmentarz wojenny nr 338 w Nieprześni
• Cmentarz wojenny nr 308 w Muchówce
• Cmentarz wojenny nr 276 przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku
• Kwatera wojenna nr 388 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
• Cmentarz wojenny nr 202 przy ul. Szpitalnej w Tarnowie
• Cmentarz wojenny nr 473 (tzw. Cmentarz Narodów) w Wadowicach
• Kwatera wojenna nr 137 w Ciężkowicach
• Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach
• Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy
• Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy
• Kwatera wojenna nr 145 w Gromniku
• Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku
• Cmentarz wojenny nr 147 w Golance
• Cmentarz wojenny nr 148 w Chojniku
• Cmentarz wojenny nr 181 w Siemiechowie
• Cmentarz wojenny nr 184 w Brzozowej
• Cmentarz wojenny nr 177 w Woźnicznej
• Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku
• Kwatera wojenna nr 190 na cmentarzu parafialnym w Janowicach
• Cmentarz wojenny nr 191 w Lubince
• Cmentarzy wojenny nr 192 w Lubince
• Cmentarz wojenny nr 194 w Szczepanowicach
• Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich
• Cmentarz wojenny nr 259 w Biskupicach Radłowskich
• Cmentarz wojenny nr 260 w Zabawie
• Cmentarz wojenny nr 262 w Przybysławicach
• Cmentarz wojenny nr 165 w Bistuszowej
• Cmentarz wojenny nr 167 w Ryglicach
• Cmentarz wojenny nr 152 w Siedliskach
• Kwatera wojenna nr 156 w Siedliskach
• Cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej
• Cmentarz wojenny nr 163 w Tuchowie
• Cmentarz wojenny nr 174 w Zabłędzy
• Cmentarzy wojenny nr 290 w Charzewicach
• Cmentarz wojenny nr 293 w Zakliczynie
• Kwatera wojenna nr 294 w Zakliczynie
• Kwatera wojenna nr 295 w Paleśnicy
• Kwatera wojenna nr 296 w Paleśnicy.

Efektem realizacji projektu na wszystkich cmentarzach powstrzymany został proces degradacji elementów zabytkowych, uzupełniono elementy brakujące co pozwoliło na przywrócenie obiektom historycznego wyglądu.

cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku

wstecz    do góry     drukuj