Cmentarz wojenny „Glinnik”

Mając na względzie pamięć ofiar zbrodni systemów totalitarnych i dążąc do ograniczenia ich porażającej bezimienności, będącej jednym z przejawów zaprzeczenia człowieczeństwa pomordowanych, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie podjęły współpracę na rzecz umożliwienia identyfikacji osób zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego na terenie tzw. Glinnik w Krakowie – Przegorzałach.

W tym celu został zabezpieczony materiał biologiczny pochodzący z prac ekshumacyjnych realizowanych na terenie Glinnika przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, który stanowić będzie bazę genetycznego materiału dowodowego. Ewentualna identyfikacja osób, których szczątki zostały odnalezione w roku 2014 oraz tych, które będą odnalezione podczas kontynuowania prac poszukiwawczych w roku przyszłym możliwa będzie poprzez żmudne badania antropologiczne i porównawcze DNA. Przeprowadzenie takich badań Małopolski Urząd Wojewódzki zlecać będzie Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, który przechowywać będzie zebrany materiał genetyczny. Działania te możliwe będą sukcesywnie w oparciu o zebrane informacje oraz materiał porównawczy, które przekazane zostaną przez członków rodzin osób, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo pochówku na Glinniku.

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA GENETYCZNEGO MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO

  1. Materiał pobierany będzie nieodpłatnie od członków rodzin osób, co do których istnieje prawdopodobieństwo pochówku na terenie Glinnika. Listę osób, które ze znacznym prawdopodobieństwem straciły życie i zostały pochowane na terenie Glinnika przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Lista ta będzie uzupełniana w miarę postępów w prowadzonym przez Instytut Pamięci narodowej Oddział w Krakowie śledztwie, będącym kontynuacją postępowania prowadzonego przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

  2. Osoba, która chciałaby przekazać materiał porównawczy zobowiązana jest do wypełnienia ankiety, którą można pobrać ze stron internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

  3. Wypełnioną ankietę należy przedłożyć w siedzibie Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowa 22 pok. nr 239 (II piętro) w celu uzyskania na niej parafy upoważnionego pracownika. Zainteresowani mogą zgłaszać się w Wydziale Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od poniedziałku do środy każdego tygodnia w godzinach od 8:00 do 11:00 w pok. nr 239 (II p). Uzyskanie parafy na ankiecie w innym terminie możliwe będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 12 392 19 74.

  4. Z zaparafowaną ankietą oraz dokumentem tożsamości wpisanym w ankiecie, osoba zainteresowana będzie mogła udać się do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przy ul. Westerplatte 9 w celu przekazania materiału porównawczego wraz z ankietą.

  5. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z danymi historycznymi podanymi w ankiecie, przed jej zaparafowaniem konsultował się będzie z Instytutem Pamięci Narodowej.

  6. Pobranie materiału genetycznego polegające na wykonaniu czterech wymazów na jałowe wymazówki z wewnętrznej strony policzka odbywać się będzie w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie przy ul. Westerplatte 9 w każdy piątek od godziny 10:00 do godz. 14:00 . Pobranie materiału w innym terminie możliwe będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym z dr Tomaszem Kupcem pod nr tel. 12 618 58 29.

  7. Wszelkich informacji na temat zasad pobierania materiału porównawczego udzielać będzie telefonicznie Marcin Tatara pod nr telefonu 12 392 19 74 w godzinach pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
    (pn. 9:00 – 17:00 ; wt.-pt. 7:30-15:30).


Ankieta (doc)

Wykaz nazwisk (pdf)wstecz    do góry     drukuj