W JEDNYM DOMU MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE MAŁOPOLSKI

Małopolski Urząd Wojewódzki wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Polsko – Niemieckim oraz Fundacją MIFASH
zapraszają na cykl warsztatów:

„W jednym domu Mniejszości Narodowe i Etniczne Małopolski”

Cykl warsztatów odbędzie się w Centrum Kultury ”Dworek Białoprądnicki” w terminie 17-20 listopada 2014 r.
Do udziału w warsztatach zapraszamy uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt ma na celu edukację na rzecz wielokulturowości. Zakłada podniesienie świadomości młodych ludzi na temat wartości i bogactwa, jakie możemy czerpać z innych kultur. W trakcie warsztatów chcemy zachęcić młodzież z krakowskich szkół do otwartości na odmienność etniczną i narodową. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o wystawę ”Jestem stąd. Polska wielu narodów”, która poświęcona jest historii, kulturze oraz tradycjom mniejszości narodowych i etnicznych.

Ponadto w trakcie warsztatów zostanie wykorzystana najskuteczniejsza forma poznania różnorodności i przełamywania stereotypów, jaką jest bezpośrednie spotkanie z osobami reprezentującymi mniejszości narodowe i etniczne mieszkającymi w Krakowie. Poprzez takie spotkania uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat historii i kultury danych mniejszości oraz poznać wartości jakie płyną z wielokulturowości.

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o potwierdzenie udziału pod adresem e-mail: najpóźniej do 10 listopada 2014 r.
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dodatkowe:

Katalog wystawy pod redakcją Martyny Grądzkiej i Piotra Trojańskiego (pdf)

Ulotka - ”Jestem Stąd. Polska wielu narodów” (pdf)

Prowadzące warsztaty (pdf)wstecz    do góry     drukuj