SPRAWY OBYWATELI UE

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie została zawieszona do odwołania:
- nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku,
- nie ma możliwości osobistego odbioru potwierdzenia rejestracji obywatela UE.

Pamiętaj, że rozpatrzenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Dlatego jeśli to możliwe – złóż wniosek po przywróceniu bezpośredniej obsługi w Urzędzie.

W razie konieczności, wniosek w sprawie rejestracji pobytu obywateli UE można złożyć za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska). Pamiętaj, że złożenie wniosku drogą pocztową nie zwalnia z konieczności osobistej wizyty w Urzędzie po przywróceniu obsługi bezpośredniej. Do wniosku dołącz dane kontaktowe - numer telefonu i adres email, aby Urząd mógł się z tobą skontaktować.

Po wysłaniu wniosku należy zachować potwierdzenie nadania listu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu.

Adres do korespondencji:

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków

Kontakt telefoniczny: 12 39 21 815
Kontakt mailowy: mzde@malopolska.uw.gov.pl

wstecz    do góry     drukuj