W zdrowym ciele, zdrowy duch. Trwa rekrutacja do programu "Lokalny Animator Sportu 2023"
2023-01-19

Aktywność fizyczna wciąż pozostaje domeną młodych ludzi zamieszkujących miasta. Aby to zmienić, powstał program „Lokalny Animator Sportu”, którego celem jest zachęcenie do uprawiania aktywności sportowych także mieszkańców mniejszych miejscowości, mniej zamożnych czy starszych. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił rekrutację do tegorocznej edycji Programu.


Potencjał Orlików


Program „Lokalny Animator Sportu” to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy czy instruktorzy.


Rekrutacja 2023


Operatorem Programu „Lokalny Animator Sportu” w 2023 r. został Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Rekrutacja do tegorocznej edycji odbywa się w terminie 12-25 stycznia 2023. Wyniki zostaną ogłoszone przez operatora 27 stycznia, natomiast od 30 stycznia rozpocznie się proces podpisywania umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)/Administratorami Orlików (AO), a następnie z Animatorami Sportu.

O dofinansowanie może ubiegać się każda JST będąca właścicielem obiektu wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wniosek aplikacyjny w imieniu JST może złożyć JST/AO lub AO pod warunkiem posiadania stosownego umocowania do reprezentowania JST.

Wnioski można składać tylko elektronicznie przez system https://programorlik.pl/.


Czym skorupka za młodu nasiąknie…


Okres pandemii i lockdownu nie sprzyjał niestety aktywnościom fizycznym, co przyczyniło się do wzrostu liczby dzieci z nadwagą i otyłością. Z przeprowadzonego w 2021 r. badania wynika, że co trzeci ośmiolatek ma zdecydowanie większą masę ciała niż normy dla jego wieku.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania się do kolejnej edycji programu „Lokalny Animator Sportu”. Pokażmy najmłodszym, że ruch jest ważnym elementem życia, że od tego zależy ich zdrowie i samopoczucie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Dofinansowanie


– Program „Lokalny Animator Sportu” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczona została kwota 21 mln zł – dodaje wojewoda Kmita.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2023 r., przy czym dofinansowanie pracy animatora może się odbywać w okresie 1 marca-30 listopada. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator będzie się składać z części wypłacanej przez wnioskodawcę w ramach dotacji oraz z części wypłacanej przez właściwą JST w zakresie finansowym (co najmniej 1200 zł brutto miesięcznie wypłaconych ze środków JST), jak i realizacyjnym (minimum 50 godzin wymaganego miesięcznego pracy animatora opłaconych ze środków JST), przy założeniu, że realizując program animator przepracuje łącznie minimum 100 godzin.

Do podstawowych zadań animatora należeć będzie m.in.:

  • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
  • współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
  • współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
  • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.


– Animatorzy powinni być osobami charyzmatycznymi i kreatywnymi, które dzięki ciekawym i niekonwencjonalnym pomysłom będą potrafili zachęcić do różnych aktywności. Wierzę, że zgłaszające się do Programu samorządy dokonają właściwych wyborów i za sprawą takich właśnie Animatorów-Przywódców Orliki będą tętnić życiem
– dodaje wojewoda Łukasz Kmita.


Więcej o programie: https://programorlik.pl/o-programie/

LOKALNY ANIMATOR SPORTU
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj