„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”
2023-02-21

Oddani działalności artystycznej w tak wielu wymiarach. Przekonani o jej sile i znaczeniu dla całego społeczeństwa. Wnoszący mocny wkład w utrwalanie polskiego dziedzictwa kulturowego i chroniący je swą ciężką pracą. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość uhonorowania odznaczeniami państwowymi ludzi sztuki. Wręczył je wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wśród odznaczeń znalazły się: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2 Krzyże Zasługi, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 17 Medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

– Święty Jan Paweł II mówił: „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Te słowa są esencją Państwa pracy. Wspierają Państwo promocję polskiego dziedzictwa kulturowego. Dbają o nasze tradycje i wartości. W końcu sami tworzą Państwo spuściznę, którą przekażemy kolejnym pokoleniom. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje. Życzę kolejnych sukcesów w życiu zawodowym oraz spełnienia w życiu prywatnym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda wręczył:
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności na rzecz rozwoju i promowania polskiej sztuki współczesnej:

Panu Czesławowi Minkusowi - muzykowi, kompozytorowi, a także autorowi projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych, prezesowi Fundacji Trans Media Art Centrum,

- Srebrne Krzyże Zasługi za zasługi w działalności na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego:
Panu Andrzejowi Chmielowskiemu - technikowi konserwacji zabytków, zasłużonemu w działalności społecznej i publicznej na rzecz ochrony zabytków Krakowa, w tym w szczególności zabytków żydowskich na terenie miasta,

Panu Piotrowi Marczykowi - technikowi, sztukatorowi, zasłużonemu w działalności społecznej i publicznej na rzecz ochrony zabytków Krakowa, w tym w szczególności zabytków żydowskich na terenie miasta,

- Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej:
Panu Markowi Sawickiemu - plastykowi, konserwatorowi dzieł sztuki, inicjatorowi konserwacji zabytków związanych z kulturą polskich Żydów;

w imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego:
- Złote Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis za zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego:

Panu Adamowi Bartoszowi - emerytowanemu dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Tarnowie,

Panu Jerzemu Nowakowskiemu - prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,

- Srebrne Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis za zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego:

Pani Krystynie Czerni - krytyk i historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych,

Panu Zbigniewowi Kazimierzowi Witkowi - prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,

- Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis za zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego:

Panu Markowi Bałacie - artyście jazzowemu z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Warszawie,

Panu Stanisławowi Domańskiemu - członkowi Stowarzyszenia Bochniaków i Ziemi Bocheńskiej w Bochni,

Panu Markowi Janczykowi - kustoszowi Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie,

Panu Krzysztofowi Klimkowi - artyście malarzowi, rzeźbiarzowi, autorowi Ołtarza Papieskiego w Zakopanem,

Pani Monice Kozień-Świcy - krytyk sztuki i kuratorce z Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie,

Panu Franciszkowi Makuchowi - artyście związanym z Operą Krakowską,

Panu Markowi Maszczakowi - kustoszowi Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie,

Panu Janowi Migale - artyście związanemu z Operą Krakowską (w imieniu odznaczonego Medal odebrał dyrektor Opery Krakowskiej Piotr Sułkowski),

Panu Andrzejowi Rybickiemu - kustoszowi Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie (w imieniu odznaczonego Medal odebrał jego syn),

Pani Mari Serafińskiej-Domańskiej - członkowi Stowarzyszenia Bochniaków i Ziemi Bocheńskiej w Bochni,

Panu Tadeuszowi Smolickiemu - architektowi, scenografowi, autorowi ponad 150 scenografii teatralnych,

Panu Adamowi Szerszeniowi - soliście związanemu z Operą Krakowską,

Panu Pawłowi Wójtowiczowi - skrzypkowi, kameraliście, artyście i koncertmistrzowi z Opery Krakowskiej, wykładowcy Szkoły Muzycznej w Krakowie,

- Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”:

Panu Piotrowi Budzyniowi – zawodowy żołnierz Sił Zbrojnych RP, członek Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.

20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia 20230221_odznaczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj