Konferencja „Razem dla Ukrainy. Rok pomocy i wyzwania na przyszłość”
2023-03-23

Zrealizowane działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, plany dotyczące kolejnych projektów oraz koordynacja współpracy administracji rządowej i samorządowej – to tematy Konferencji Powiatu Krakowskiego „Razem dla Ukrainy. Rok pomocy i wyzwania na przyszłość”.

W konferencji, która odbyła się w Krzeszowicach, uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj, hm. Mariusz Siudek z ZHP Chorągwi Krakowskiej wraz z obecnym komendantem ZHP Chorągwi Krakowskiej Arturem Walkowiakiem oraz przedstawiciele samorządu Ukrainy.

– Małopolska była, jest i będzie z Ukrainą. Zapewniam, że żaden uchodźca z terenu objętego wojną nie zostanie w naszym województwie sam. Naszym zadaniem, zadaniem polskiego rządu jest nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Miniony rok był czasem wzmożonych działań całej administracji państwowej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zapewniliśmy nocleg, transport i wyżywienie

Od razu po wybuchu wojny na Ukrainie uruchomiliśmy przygotowane wczesniej działania. Odprawy służb odbywały się codziennie. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita całą dobę koordynował działania pomocowe. Działaliśmy szybko i sprawnie.

– Olkuski peron Linii Hutniczej Szerokotorowej w ciągu kilki dni stał się przystanią dla 11 tys. Ukraińców, a na peronie zatrzymał się najdłuższy w historii PKP pociąg składający się z 20 wagonów. W ciągu kilkudziesięciu godzin peron został zmodernizowany, a w jego pobliżu wybudowaliśmy miasteczko namiotowe, które następnie przekształciło się w profesjonalny punkt recepcyjny – przypomina wojewoda Kmita.

Na Dworcu PKP Kraków Główny utworzyliśmy punkt relokacyjno-informacyjny, zapewniliśmy transport do miejsc noclegowych dla potrzebujących i przygotowaliśmy punkt, w którym uchodźcy mogli odpocząć przed dalszą podróżą. Na podróżnych czekała ciepła zupa.

– Harcerze od początku zaangażowani byli w pomoc. Jak zawsze dowiedli, że można na nich polegać jak na Zawiszy. Dziękuję za przykład Waszej postawy. Codziennie pokazujecie znaczenie służby i braterstwa – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Współpracowaliśmy z różnymi podmiotami

Zaangażowaliśmy szereg różnych instytucji, aby pomagać uchodźcom. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z krakowskim oddziałem banku PKO, który przekazał specjalne paczki z niespodziankami dla dzieci. Spółki Skarbu Państwa przekazały środki finansowe na zakup produktów, z których Caritas przygotowywał zupę wydawaną uchodźcom przy krakowskim dworcu.

Nawiązaliśmy współpracę również z podmiotami prywatnymi. Przykładem takich działań jest utworzenie punktu recepcyjnego Wojewody Małopolskiego w Eximius Park w podkrakowskim Zabierzowie, gdzie przyjęliśmy łącznie 112 osób, w tym 51 dzieci i wydaliśmy 150 „wyprawek” z artykułami spożywczymi i higienicznymi.

Uruchomiliśmy bazę zakwaterowania systemowego

– We współpracy z malopolskimi samorządami szybko i sprawnie utworzyliśmy bazę zakwaterowania systemowego. W szczytowym momencie liczba miejsc w tej bazie przekraczała nawet 31 tys., a miejsc zajętych przez uchodźców było prawie 24 tys. Obecnie jest to ponad 25,5 tys. miejsc, w ramach których zapewniamy schronienie dla ponad 14 tys. osób – informuje wojewoda Kmita.

Najwięcej osób w ramach tejże bazy znalazło schronienie w powiecie nowotarskim (ok. 2,2 tys.), nowosądeckim (ponad 1,9 tys.), Krakowie (ok. 1,4 tys.), co pokazuje, że ośrodki zakwaterowania zbiorowego są rozmieszczone równomiernie w województwie.

Razem jesteśmy silniejsi

Organizowaliśmy wydarzenia, które integrowały, wspierały i umacniały w jedności.

– W ramach konkursu „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” wpłynęło do nas ok. 200 zgłoszeń. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się też charytatywny piknik pn. „Pomagamy Ukrainie ze smakiem”. Razem z Małopolanami zebraliśmy łącznie ok. 37 tys. zł. W dniu rocznicy wybuchu wojny ulicami Krakowa przeszedł marsz „Razem dla pokoju na Ukrainie”. Od początku byliśmy z Ukrainą – wylicza wojewoda Kmita.

– Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ale także przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy administracji samorządowej, harcerze i wolontariusze udowodnili, czym jest współpraca. Z całego serca dziękuję za Państwa trud. Dziękuję, że potrafimy się zjednoczyć i działać w myśl zasady: razem jesteśmy silniejsi! – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Prezentacja podsumowująca działania koordynowane przez Wojewodę Małopolskiego 

20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230323 Krzeszowice 20230223 Krzeszowice 1 20230223 Krzeszowice 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj