Pełnić służbę Bogu i Polsce oraz nieść pomoc bliźnim. Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
2023-03-25

Ponad 1600 zuchów, harcerek i harcerzy z 22 hufców działających na terenie Małopolski uczciło pamięć Tadeusza Kościuszki – patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej. Podczas gier terenowych wykonywali różnorodne zadania i nawiązywali nowe przyjaźnie. Po przemierzeniu pięciu tras spotkali się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie odbył się uroczysty apel.

W Święcie ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na harcerzach można polegać jak na Zawiszy

– Pełnić służbę Bogu i Polsce oraz nieść pomoc bliźnim to przyrzeczenie, które zwięźle charakteryzuje działalność harcerzy. Spektrum Waszego działania jest ogromne. Miniony rok jak żaden inny pokazał, że na harcerzach można polegać jak na Zawiszy. ZHP Chorągwi Krakowskiej to grupa empatycznych, zaangażowanych, pełnych poświęcenia osób o ogromnych sercach. Wasza służba wobec drugiego człowieka jest nieoceniona. Serdecznie dziękuję za wszystkie działania, które wspólnie podejmowaliśmy: za przygotowanie punktów wypoczynkowo-noclegowych na dworcu PKP w Krakowie, prowadzenie punktu recepcyjnego w Zabierzowie oraz koordynację innych działań mających na celu niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wskazywanie możliwości i wspieranie w działaniu

Zaangażowanie, poczucie współodpowiedzialności i chęć wyciągania dłoni do osób w potrzebie jest nauką czerpaną i kultywowaną przez kolejne pokolenia zuchów, harcerzy i instruktorów. To właśnie ci ostatni, poprzez osobistą postawę i przykład, pełnią szczególną rolę.

Wśród zasłużonych instruktorów obecnych dzisiaj na krakowskim Rynku był druh hm. Tomasz Owoc, któremu wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej.

– Praca z dziećmi i młodzieżą to odpowiedzialne zadanie. Ich opiekunowie stanowią dla nich wzór do naśladowania i źródła wsparcia. Serdecznie gratuluję przyznanego Medalu i życzę poczucia spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym. Czuwaj! – mówi wojewoda Kmita.

Podczas apelu zostały wręczone także odznaczenia harcerskie: Krzyże za Zasługi dla ZHP oraz Medale Wdzięczności ZHP.

Ponad 8 tys. harcerzy

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska jest największą w Małopolsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, liczącą ponad 8 tysięcy członków, zrzeszonych w 22 hufcach na terenie Małopolski.

Głównym celem jej działania jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy — stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju. Swoim codziennym działaniem harcerscy wychowawcy-wolontariusze wspierają młodych ludzi poprzez proponowanie im różnorodnych form aktywności, dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników.

W ciągu roku harcerki i harcerze zdobywają sprawności na całe życie i uczą się m. in. postaw otwartości, braterstwa i służby, czego najlepszym przykładem jest natychmiastowe zaangażowanie w działania pomocowe podczas epidemii COVID-19 oraz na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Największymi wydarzeniami organizowanymi dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej są coroczne zimowiska i obozy, które nie tylko pozwalają na podsumowanie pracy czy zawiązanie nowych przyjaźni wśród rówieśników, ale przede wszystkim są możliwością przeżycia bezpiecznej, harcerskiej przygody na łonie natury.

Pod okiem Kościuszki

Patronem ZHP Chorągwi Krakowskiej jest Tadeusz Kościuszko. To właśnie na krakowskim Rynku 24 marca 1794 roku złożył on narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.

Imię Tadeusza Kościuszki towarzyszy polskiemu harcerstwu od zarania. Pierwsza oficjalnie powołana 22 V 1911 roku drużyna na ziemiach polskich – 1 Lwowska Drużyna Skautowa – nosiła imię Tadeusza Kościuszki. W Krakowie także pierwsza, powstała we wrześniu 1911 roku, drużyna przy I Gimnazjum im. św. Anny, przyjęła imię Tadeusza Kościuszki. W wielu innych miastach także przestrzegano zwyczaju, że pierwsza drużyna nosiła właśnie jego imię.

Wiedząc, jak wyjątkowo mocne są więzi Tadeusza Kościuszki z harcerstwem i ziemią krakowską, Krakowska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego w 1967 roku, w 150. rocznicę jego śmierci – wybrała go na swego patrona.

– Siłą naszego państwa są wielcy dowódcy, z których czerpiemy wzór. Józef Piłsudski, przebywając w Krakowie w październiku 1919 roku, podczas uroczystej mszy świętej – wraz z dowódcą Błękitnej Armii generałem Józefem Hallerem i naczelnym wodzem Armii Wielkopolskiej generałem Józefem Dowborem-Muśnickim – otrzymali błogosławieństwo, by jako wierni słudzy działali dla chwały Bożej i Ojczyzny. Niezwykle symboliczny jest gest, który wówczas wykonał Marszałek Piłsudski. Oto Naczelnik Państwa – u progu niepodległości, u progu przyszłości, która wówczas się przed Polską rysowała – schodzi do wawelskiej krypty, by pokłonić się innemu wielkiemu dowódcy, by złożyć wieniec na sarkofagu Tadeusza Kościuszki, by wrócić pamięcią do wcześniejszych polskich zmagań o wolność. Dziękuję harcerzom, że stoją na straży dziedzictwa Tadeusza Kościuszki i swą postawą – w tak wielu okolicznościach i sytuacjach – pokazują, jak ważna w codziennym życiu jest wierność ideałom i dbałość o polską historię – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Więcej o ZHP Chorągwi Krakowskiej: https://krakowska.zhp.pl/

20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze 20230325 harcerze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj