Forum Klubów „Gazety Polskiej” Województwa Małopolskiego
2023-04-23

Wojewódzkie Forum Klubów „Gazety Polskiej” to cykl spotkań dla członków Klubów „Gazety Polskiej”, które mają służyć wsparciu aktywności Klubów na szczeblu lokalnym. To przestrzeń do wymiany doświadczeń i tworzenia strategii działalności dla potrzeb wsparcia rozwoju regionu, suwerenności państwa i krzewienia patriotyzmu.
 
W małopolskim Forum wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Małgorzata Wassermann, poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum, organizowanego w każdym województwie przez Fundację Klubów „Gazety Polskiej”, jest „Rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla przyszłości Polski”. Podczas rozmów i dyskusji poruszane zostały kwestie związane z przyszłością i rozwojem regionu.
 
Wojewoda Łukasz Kmita wziął udział w panelu pn. „Rola samorządu w Małopolsce”. Poruszone zostały zagadnienia m.in. bezpieczeństwa mieszkańców, wpływu funduszy europejskich na poprawę życia Małopolan, współpracy samorządu z rządem czy współpracy z NGO w ramach budowania społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz wojewody w panelu wzięli udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki.
 
Współczesne problemy są na tyle złożone, że wymagają współdziałania różnych podmiotów. To dlatego potrzeba nam silnej współpracy rządu z samorządem. W Małopolsce stosunki te wydają się być modelowe. Dowodem na to jest efektywne przeciwdziałanie epidemii koronawirusa, pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, skuteczna odpowiedź na kryzys energetyczny oraz reakcja na bieżące problemy w regionie. Bardzo ważne jest również bezpośrednie rządowe wsparcie dla małopolskich samorządów. Świadczą o tym duże środki finansowe przekazane gminom, powiatom i samorządowi województwa, ogrom inwestycji realizowanych w małych miejscowościach oraz szeroka paleta programów, z których samorządy mogą skorzystać - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 
W programie Forum znalazł się jeszcze jeden panel dyskusyjny pn. „Sprawa Polska a Unia Europejska. Czy Polska będzie liderem Unii Europejskiej?”, w którym wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz poseł Małgorzata Wassermann. Swoje wystąpienie miała również była premier RP, poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło. Dziennikarze Strefy Wolnego Słowa skomentowali aktualną sytuację w Polsce i na świecie, natomiast Kluby „Gazety Polskiej” przedstawiły prezentację pn. „Rola społeczeństwa obywatelskiego”.


*
Kluby „Gazety Polskiej” to dobrowolne, nierejestrowane stowarzyszenia działające w Polsce oraz poza jej granicami. Celem ich działalności jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym, ale także ogólnokrajowym. Od początku swoje działalności przeciwstawiają się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmowi i faszyzmowi. Prowadzą aktywną walkę z polityczną cenzurą, a także dbają o interes narodowy i rozwój swobodnej debaty.


20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska 20230423 Gazeta Polska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj