„Wiosna Solidarności ’88”. 35. rocznica strajku w Hucie im. Lenina
2023-04-28

– Rocznica strajków kwietniowo-majowych z 1988 roku przypomina, jak ważną rolę „Solidarność” odegrała w przełomowych wydarzeniach naszej historii. Dziś oddajemy hołd bohaterom tamtych dni. Dziękujemy hutnikom i innym zaangażowanym w strajki za działania, które przyczyniły się do odzyskania naszej niepodległości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jeszcze przed rozpoczęciem krakowskich uroczystości 35-lecia strajków kwietniowo-majowych „Wiosna Solidarności ‘88”, w których udział wzięły m.in. poseł Małgorzata Wassermann i poseł Elżbieta Duda, wojewoda Łukasz Kmita złożył kwiaty przed pomnikiem Solidarności „Bądź wierny, idź”. Następnie uczestniczył w mszy świętej koncelebrowanej przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.


W dalszej części obchodów wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który z uczestnikami uroczystości spotkał się przed tablicą przy bramie głównej ArcelorMittal Poland i następnie razem udali się do dawnego budynku administracyjnego huty, gdzie odśpiewano hymn państwowy, hymn „Solidarności” i minutą ciszy uczczono zmarłych członków Związku.

– Niech Wiosna „Solidarności” sprzed 35 lat, która zaowocowała zmianami systemowo-ustrojowymi w Polsce, pozostaje w naszej pamięci. Chciejmy w niej widzieć źródło naszej narodowej tożsamości i bądźmy wdzięczni Bohaterom tamtych dni – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


„Postulaty solidarnościowe”


26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk okupacyjny. Protest objął prawie wszystkie wydziały i zakłady ówczesnej Huty im. Lenina. W przekazanych dyrekcji postulatach, poza podniesieniem płac i ponownym przyjęciem do pracy zwolnionych w stanie wojennym za działalność związkową kolegów, w ramach tzw. „postulatów solidarnościowych” żądano także podwyżek płac dla pracowników służby zdrowia, oświaty, emerytów i rencistów.

Mimo prób negocjacji pomiędzy dyrekcją kombinatu a strajkującymi robotnikami, prowadzonych za pośrednictwem delegacji Episkopatu, w nocy z 4 na 5 maja 1988 roku strajk został brutalnie spacyfikowany przez oddziały ZOMO i brygady antyterrorystyczne. Pomimo zastosowanej przez władze komunistyczne przemocy, hutnicy nie ugięli się i podejmując strajk absencyjny, doprowadzili do zwolnienia części z aresztowanych w trakcie pacyfikacji przywódców protestu.

Nowohucki sprzeciw zachęcił załogi innych zakładów pracy w kraju do podjęcia protestów i dał początek fali strajków, które zmusiły władze PRL do rozmów z liderami „Solidarności” i opozycji. „Wiosna Solidarności ’88” w Nowej Hucie zapoczątkowała demokratyczne zmiany w naszym kraju. 18 maja 1988 roku Komitet Strajkowy przekształcił się w jawnie działający Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”.


Źródło informacji historycznych: IPN

20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Solidarność 20230428 Nowa Huta Wiosna Solidarności NCA 20230428 Nowa Huta Wiosna Solidarności NCA 20230428 Nowa Huta Wiosna Solidarności NCA 20230428 Nowa Huta Wiosna Solidarności NCA 20230428 Nowa Huta Wiosna Solidarności NCA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj