Z myślą o pacjentach. Komfortowe i nowoczesne Centrum Diagnostyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu otwarte!
2023-05-10

– Walka o życie i zdrowie pacjenta to swoisty wyścig z czasem. Od właściwie postawionej diagnozy zależy rekonwalescencja i dalszy komfort życia pacjenta. W tych trudnych zmaganiach zespół medyczny wspiera szeroko rozumiana diagnostyka. To m.in. dzięki badaniom laboratoryjnym i obrazowym możliwe jest szybkie podjęcie właściwej drogi leczenia. Otwarte dzisiaj Centrum Diagnostyczne to milowy krok w historii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W otwarciu Centrum Diagnostycznego w budynku ZOZ w Oświęcimiu uczestniczyli między innymi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele samorządu, wśród nich członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas. Obecni byli także ci, którzy na co dzień pracują w strukturach szpitala, na czele z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Edwardem Piechulkiem.


Zasłużeni w walce z COVID-19


– Szpital w Oświęcimiu to placówka medyczna szczególnie zasłużona w walce z COVID-19. Współpraca z tą jednostką układała się wzorowo. Wszyscy zmuszeni byliśmy podejmować wyzwania ponadprzeciętne. Wymagało to niejednokrotnie wypracowania niestandardowych rozwiązań. Ze strony Szpitala gotowość do ich podejmowania była zawsze na najwyższym poziomie
– mówi wojewoda.

– Warto zwrócić uwagę także na to, że w trakcie całej pandemii Szpital w Oświęcimiu prowadził działania dwutorowo. Z jednej strony zabezpieczał pacjentów covidowych z Małopolski Zachodniej. Równolegle realizowane były czynności medyczne dla pacjentów niecovidowych. Dzięki temu każdy, kto potrzebował pomocy, otrzymywał ją. Zarówno Panu Dyrektorowi, jak i całemu personelowi należą się ogromne wyrazy uznania i podziękowania za ten trud – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.   


Inwestycja na miarę XXI wieku z rządowym wsparciem


– W czasie trwania pandemii działaliśmy tak, aby każda z placówek medycznych mogła funkcjonować możliwie najsprawniej i najwydajniej. Jak pamiętamy – nie było to zadanie łatwe. Dzięki środkom rządowym możliwe było doposażanie i umacnianie podmiotów medycznych. Właśnie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Szpital Powiatowy w Oświęcimiu otrzymał 2,4 mln zł. Wsparły one zadanie, którego efekty możemy dzisiaj podziwiać. Co ważne, inwestycja pn. „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu” to działanie z myślą o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich pacjentów ZOZ w Oświęcimiu. To ważne, że placówka ta dostrzegła tę potrzebę i sprawnie na nią zareagowała – mówi wojewoda Łukasz Kmita.    

Otwarte dzisiaj uroczyście Centrum Diagnostyczne mieści się w jednokondygnacyjnym, nowym budynku. Znajdują się tutaj między innymi punkt poboru materiału do badań, pracownie: USG, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i endoskopii. Dzięki połączeniu w jednym miejscu, rozproszonych do tej pory po budynku Szpitala pracowni, minimalizowane jest rozprzestrzenianie się patogenów chorobotwórczych. Wykluczona została także konieczność transportu pacjenta przez wspólne drogi komunikacyjne w budynku głównym do pracowni diagnostycznych.

Całość inwestycji to koszt blisko 7,5 mln zł. Tak duże zadanie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu środków: rządowych (2,4 mln zł), własnych szpitala (nieco ponad 2 mln zł) oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (3 mln zł).


Z myślą o pacjentach


Szpital Powiatowy w Oświęcimiu to jedna z większych placówek medycznych w Małopolsce Zachodniej. Posiada specjalistyczną bazę zabiegowo-diagnostyczną.

Szpital świadczy usługi w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej.

W ramach struktury placówki działa 16 oddziałów szpitalnych, 25 poradni specjalistycznych i 13 pracowni diagnostycznych.  


20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital 20230510 Oświęcim Szpital
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj