Nowoczesna placówka dla maluchów w Czarnym Dunajcu otwarta!
2023-05-16

Przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu powstał nowoczesny budynek. To w jego progach znajdzie miejsce opieki i rozwoju nawet 80 najmłodszych mieszkańców gminy. W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli: posłowie Patryk Wicher, Anna Paluch, Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski oraz II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

- Zrównoważony rozwój i mądrze prowadzona polityka społeczna to ważne filary rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Tu w Czarnym Dunajcu widać, jak bardzo potrzebne są projekty bliskie mieszkańcom. Aktywne pozyskiwanie środków rządowych umożliwia sprawniejsze i szybsze ich realizowanie. To są zadania, które nie mogą czekać latami na swoją kolej. Dzięki finansowemu wsparciu samorząd może aktywnie odpowiadać nie tylko na najpilniejsze potrzeby, ale także na te, które są szczególnie istotne z punktu widzenia miejscowej społeczności – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Niespełna rok temu w Czarnym Dunajcu wmurowano akt erekcyjny pod budowę pierwszego w gminie żłobka. W uroczystościach uczestniczył wówczas wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Było to swoiste zwieńczenie szeregu działań, które umożliwiły przystąpienie do realizacji tego dużego zadania. Na otwarcie miejskiej placówki czekali w szczególności rodzice pociech, które właśnie tutaj będą rozwijały swoje umiejętności społeczne i zdobywały kolejne kroki milowe w rozwoju. W tym czasie ich rodzice będą mogli realizować własne zadania, chociażby te wynikające z obowiązków służbowych.

Budynek powstał dzięki wsparciu środków rządowych. W wyniku II konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Czarny Dunajec pozyskała na ten cel 2 mln zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie nieco ponad 7,4 mln zł.

Miejski żłobek w Czarnym Dunajcu to pierwszy tak nowoczesny obiekt na Podhalu. Spełnia on najwyższe standardy usług opieki nad najmłodszymi dziećmi i jest też dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Miejsce to sąsiaduje z budynkiem przedszkola, z którym dzieli wspólną kotłownię. Pamiętano także o odpowiednim zapleczu gastronomicznym i najbliższym otoczeniu. Powstały parking i plac zabaw.

Rządowe środki wsparły także utworzenie miejsc opieki nad dziećmi. Łącznie opieką może zostać objętych 80 dzieci.

- W tegorocznej edycji rządowego programu „Maluch+” gmina Czarny Dunajec otrzymała łącznie niemal 5,7 mln zł, w tym ponad 3,2 mln zł dedykowane jest na utworzenie nowych miejsc, a blisko 2,5 mln zł przyznanych zostało na ich funkcjonowanie. O tym, jak bardzo potrzebne było utworzenie miejskiego żłobka w Czarnym Dunajcu, świadczy najlepiej ogromne zainteresowanie ze strony opiekunów najmłodszych mieszkańców. Zadeklarowano chęć korzystania ze żłobka dla wszystkich dostępnych miejsc – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Nowej placówce patronować będą Maria i Lech Kaczyńscy.


20230516 Czarny Dunajec 20230516 Czarny Dunajec 20230516 Czarny Dunajec 20230516 Czarny Dunajec 20230516 Czarny Dunajec
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj