Tylmanowa w gminie Ochotnica Dolna: most, który połączył brzegi Dunajca
2023-05-18

Jeden z trzech etapów ważnego przedsięwzięcia drogowego w Tylmanowej gminie Ochotnica Dolna – most na Dunajcu – służy już mieszkańcom, a kolejne są przygotowywane do realizacji. Teren inwestycji wizytował dziś premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również całościowe plany inwestycyjne, które mają już zapewnione finansowanie.

Premierowi towarzyszyli: wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Terlecki, posłowie Anna Paluch i Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Nowe możliwości

– Most to nie tylko przeprawa na drugą stronę, to często przeprawa do lepszego życia, do lepszej pracy, do zwiększenia możliwości turystycznych. Cieszę się, że mogliśmy przyłożyć się do tego, że w tym przepięknym miejscu został zbudowany most, który mam nadzieję będzie służyć pokoleniom i jest obrazem znakomitej współpracy pomiędzy rządem a samorządem – mówi szef rządu.

Poprzednie rządy nie dawały samorządom możliwości i szans na realizację inwestycji drogowych, wodnych, kanalizacyjnych, mostowych. Dla nas nie ma za małych inwestycji i za małych miejscowości na inwestycje. My kontynuujemy nasz wielki program inwestycyjny. Nie pozwolimy rozkradać Polski – dodaje premier Mateusz Morawiecki.

Mamy kolejny sukces. Sukces w sytuacji trudnej. Nie są to łatwe czasy: była pandemia, są wojna i inflacja. Rząd jednak nie zwalnia. Cały czas otwieramy nowe inwestycje i to się będzie dalej działo. Z rządem Prawa i Sprawiedliwości ta okolica wciąż będzie się rozwijać – zapewnia wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Terlecki.


Polska jest jedna

Zasada, która kierunkuje prace rządu Prawa i Sprawiedliwości, to zasada: Polska jest jedna. Każdy Polak, bez względu na to, czy żyje w mieście, na wsi czy małym miasteczku, ma prawo żyć bezpiecznie, spokojnie i dostatnie. Naszym zadaniem jest doprowadzić do takiego stanu. Żeby to działanie było skuteczne, trzeba współpracować. Budżet Polski musi być w dobrych rękach i jest od prawie ośmiu lat – przekazuje poseł Anna Paluch

Mieszkańcy Tylmanowej mogą cieszyć się z tak sprawnej realizacji zadań. Most, który zastąpił stary stalowy o konstrukcji wiszącej z 1967 roku, jest – jak widzimy – w pełni dostępny dla mieszańców. Całość inwestycji mostowej kosztowała blisko 13 mln zł. Dzięki dobrej współpracy samorządu z rządem inwestycja ta została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 6,3 mln zł, co stanowi blisko połowę kosztu całkowitego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dofinansowanie na budowę mostu Brzegi o długości 104 m popłynęło również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 2,2 mln zł. Kolejne środki przeznaczył samorząd województwa małopolskiego, w kwocie ponad 3,8 mln zł.


Przykład wykorzystywania szans

Dla zarządu województwa małopolskiego każdy metr kwadratowy jest tak samo ważny. Dlatego w imieniu całej wspólnoty samorządu województwa małopolskiego pragnę podziękować za jedną z wielu inwestycji, które dzięki funduszom przeznaczonym na inwestycje w poszczególnych gminach powstały – dodaje marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Na ten most mieszkańcy Tylmanowej czekali wiele, wiele lat. To jest największa inwestycja w historii naszego samorządu. Ta inwestycja jest przykładem dobrej współpracy samorządu z władzami państwa. Jest przykładem wykorzystywania szans – wyjaśnia wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Budowa mostu Brzegi nad rzeką Dunajec w Tylmanowej w gminie Ochotnica Dolna jest pierwszym etapem trzyczęściowej inwestycji. Powstaną też drogi dojazdowe prowadzące do przeprawy mostowej. Na cały projekt zostało skierowane dofinansowanie ze środków rządowych: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz od samorządu województwa.


Największa taka inwestycja w gminie Ochotnica Dolna

To największa kwotowo pojedyncza inwestycja w historii gminy Ochotnica Dolna, która stanie się możliwa dzięki rządowym środkom w wysokości niemal 10,6 mln zł. Największe dofinansowanie popłynęło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 7,6 mln zł. Jest to realne wsparcie, które trafia do małopolskich samorządów i urzeczywistnia się w takich inwestycjach. Budowa ta została również dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z niego popłynęło dokładnie 3 mln zł. Cieszę się, że samorządy tak chętnie korzystają ze środków rządowych, a tym samym przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i wygody życia swoich mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do całości inwestycji kwotę ponad 3,8 mln zł dołożył również samorząd województwa. Całkowita wartość projektu to 15,4 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu własnego gminy Ochotnica Dolna.


Blisko 1,2 mld zł z RFRD dla Małopolski

Od 2018 roku w ramach RFRD małopolskim samorządom przyznano blisko 1,2 mld zł na budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont ponad 1 tys. km dróg powiatowych i gminnych. Tylko w naborze na 2023 rok była to pula prawie 147 mln zł na prawie 106 km dróg. Dodatkowo możemy liczyć na po ponad 65 mln zł z dwóch specjalnych naborów przeznaczonych na tzw. remonty nakładkowe i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Most na Białce

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w powiecie nowotarskim powstaje również inny obiekt mostowy – w miejscowości Trybsz na rzece Białka. Będzie on częścią rozbudowy drogi powiatowej Groń-Trybsz-Nidzica. Powiat otrzymał na realizację tej inwestycji prawie 6,7 mln zł.

Ponadto w ramach programu „Mosty dla Regionów” w Małopolsce dofinansowanie uzyskały zadania:

  1. Przeprawa mostowa w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki;
  2. Budowa mostu na rzece Wisła wraz z budową nowego przebiegu DW 775 w gminie Nowe Brzesko;
  3. Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu.


AH0A4317AH0A4255AH0A4280AH0A4469AH0A4221AH0A4504AH0A4607AH0A4500AH0A4483AH0A4370AH0A4355
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj