Eksponaty Muzeum Czynu Niepodległościowego już pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie
2023-05-19

Nieco ponad miesiąc temu eksponaty z Muzeum Czynu Niepodległościowego – po przeprowadzonej koniecznej egzekucji administracyjnej – trafiły do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej. Tam zaopiekowali się nimi eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie. O dotychczasowych działaniach oraz samych eksponatach opowiedziano podczas dzisiejszego briefingu prasowego.

Uczestniczyli w nim: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie prof. Andrzej Szczerski.

– Długa podróż dobiega kresu, można powiedzieć, że to szczęśliwy finał. Po wielu latach reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za to dobro publiczne budują oddział Muzeum Narodowego w Krakowie na Oleandrach. Odzyskaliśmy eksponaty i budynek, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Miasto przeżyło swoją gehennę, ale jesteśmy już po wszystkim i teraz szybko będziemy budowali tę instytucję, która od lat jest oczekiwana. Dziękuję Panu Wojewodzie za to, że we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego doprowadził do tego, co trzeba było zrobić – mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.


Tak wygląda rzetelna praca konserwatorska

Aby odzyskać te eksponaty, niestety musieliśmy przeprowadzić egzekucję administracyjną. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym niełatwym procesie. Dokonana została wstępna ocena muzealiów. Obiekty, których jest blisko 200, są w różnym stanie. Czuwają nad nimi pracownie konserwatorskie Muzeum Narodowego w Krakowie. Opieka, którą zostały objęte, jest szczegółowa i ciągła. Aktualnie przechowywane są one zgodnie ze wszystkimi standardami, co niestety nie miało miejsca w przypadku budynku przy ul. Oleandry. Wiele z przedmiotów jest zabrudzonych, a jak przekazali specjaliści – część nosi znamiona poważnych zniszczeń. Wszystkie podejmowane działania prowadzone są sprawnie, a przedmioty opisywane i katalogowane. Warto zwrócić uwagę na tę ciężką i rzetelną pracę ekspertów z Muzeum Narodowego, o której chcemy szerzej opowiedzieć przy okazji obchodzonego 18 maja Dnia Muzeów i Muzealników – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Budynek szczególny

Równocześnie z przedsięwzięciami skoncentrowanymi na trosce o zabytki realizowane były działania miasta Krakowa zmierzające do właściwego zadbania o historyczny budynek przy ul. Oleandry 3, gdzie mieściło się Muzeum Czynu Niepodległościowego. Budynek powstał w latach 30. ubiegłego wieku w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa strzelców J. Piłsudskiego.

O odzyskanie Domu im. Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach miasto na drodze prawnej starało się od dwóch dekad. Wiedzieliśmy o złym stanie obiektu i chcieliśmy otoczyć to historyczne miejsce należytą opieką. Pomimo utrudnień realizowaliśmy działania remontowe w zakresie, który był wówczas możliwy, takie jak izolacja fundamentów, remont kominów i dachu czy remont elewacji z wymianą okien. Teraz, kiedy posiadamy już klucze, zleciliśmy opracowanie kompletu przeglądów stanu technicznego, co pozwoli nam zaplanować kolejne konieczne prace. Mamy świadomość roli tego miejsca dla historii i kultury Krakowa oraz Polski – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.


Blisko 200 muzealiów

W trakcie egzekucji zabezpieczono 192 muzealia, z czego tylko 38 było wpisanych do księgi inwentarzowej. Wśród nich znajdują się dwa ołtarze polowe używane przez kapelanów Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie w okresie II wojny światowej oraz zabytki związane ze służbą duszpasterską w Wojsku Polskim, w tym obiekty po księdzu pułkowniku Zygmuncie Goli, kapelanie Wojska Polskiego, proboszczu kościoła garnizonowego św. Agnieszki w Krakowie.

Pozostałe zabezpieczone przedmioty mają wybitne znaczenie dla historii i kultury narodowej. Niestety nie były wpisane do zachowanej księgi inwentarzowej Muzeum Czynu Niepodległościowego (wiadomo, że były eksponowane w tym muzeum, ale być może wpisano je w skradzioną i nieodnalezioną dotąd księgę inwentarzową). Należą do nich sztandary Związków Legionistów z okresu dwudziestolecia międzywojennego z zachowanymi drzewcami, obrazy o tematyce legionowej i religijnej związane z Legionami Polskimi, rzeźbiarskie popiersia Józefa Piłsudskiego, zespół kart pocztowych i grafik, w tym karykatury legionowe autorstwa Henryka Hertz-Barwińskiego, a także elementy oporządzenia z okresu I i II wojny światowej, w tym zespół broni palnej.

– W imieniu Muzeum Narodowego w Krakowie chciałbym potwierdzić, że nasza instytucja jest przygotowana do przeprowadzenia procesu konserwacji i udostępnienia dzieł sztuki, dokumentów i wszystkich innych obiektów przejętych z Oleandrów. Tak, aby otworzyć nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie – mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie prof. Andrzej Szczerski.

Opieka prewencyjno-konserwatorska
Muzealia są w różnym stanie zachowania i zostały objęte opieką prewencyjno-konserwatorską. Poddano je kwarantannie ze względu na ślady żerowania owadów. W magazynach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzono spisy stanów zachowania wszystkich przedmiotów. Przygotowywany jest proces fumigacji, polegający na usunięciu resztek owadów oraz zagrożeń mikrobiologicznych. Po tych zabiegach obiekty zostaną poddane konserwacji już w pracowniach konserwatorskich MNK w celu ich zabezpieczenia i przygotowania do planowanej, nowej ekspozycji w Muzeum Czynu Niepodległościowego w Domu Józefa Piłsudskiego w Oleandrach.

Nadrzędnym celem, jaki przyświeca nam wszystkim – jest to, aby eksponaty mogły jak najszybciej być udostępnione szerszemu gronu. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Tutaj pośpiech działałby na niekorzyść. Najważniejsze, że muzealia nie są już narażone na warunki, które powodowały ich niszczenie – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Cenne muzealia
Podczas dzisiejszej wizyty w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej, pokazana została część zbiorów.

Wśród cennych muzealiów, które zaprezentowano, znalazły się między innymi:

  • czapka maciejówka Legionów Polskich;
  • kurtka mundurowa wz. 1936, ze stopniem rotmistrza, na kołnierzu aplikowany „wężyk” oraz proporczyki 5 dywizjonu taborów, pierwotnie błękitne z amarantowym paskiem; baretki odznaczeń, w tym Odznaka za Rany i Kontuzje; w kieszeni karteczka z odręcznym pismem „kpt Aleksander KORALEWSKI…”;
  • szarfa z pogrzebu Władysława Beliny-Prażmowskiego w 1938 r. w dwóch częściach, na wstędze w barwach Virtuti Militari napis „beliniacy”;
  • szabla wz. 17, Polska, po 1917, po Ludwiku Angelusie.

Można było zobaczyć także sztandary, modele architektoniczne i ołtarz walizkowy.

Pragnę podziękować panu premierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu. To dzięki decyzji pana premiera możemy powiedzieć, że udało się ocalić przedmioty o wyjątkowej wartości historycznej – takie, które były świadkami ważnych wydarzeń w dziejach Polski, i które towarzyszyły siłom Wojska Polskiego. Teraz będą mogły służyć kolejnym pokoleniom jako cenne skarby o tej historii przypominające i nauczające. Dziękuję także wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w to ogromne przedsięwzięcie, które doprowadziło do przekazania muzealiów z Muzeum Czynu Niepodległościowego pod opiekę Muzeum Narodowego w Krakowie – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum 20230519 muzeum
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj