Prawie 66,5 mln zł dla Małopolski z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne
2023-07-31

– 7 małopolskich samorządów otrzyma łącznie prawie 66,5 mln zł w ramach kolejnej transzy rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Środki zostaną przeznaczone na budowę budynków i remonty pustostanów. Inwestycje umożliwią powstanie lub wyremontowanie 342 lokali o niskim czynszu i wysokim standardzie. Największym małopolskim beneficjentem w tym rozdaniu jest miasto Limanowa, gdzie trafi prawie 36,4 mln zł na budowę budynku ze 102 lokalami. Przypomnijmy, że z poprzedniej transzy programu skorzystała już gmina Olkusz, otrzymując prawie 3,5 mln zł na budowę 36 mieszkań komunalnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Kolejne 350 mln zł na budownictwo komunalne w Polsce

Dziś poznaliśmy wyniki kolejnej transzy wsparcia z Rządowego Programu „Mieszkania Komunalne”. Tym razem aż 71 jednostek samorządu terytorialnego z 15 województw otrzymało ponad 350 mln zł bezzwrotnego wsparcia na budowę mieszkań na wynajem, miejsc w noclegowniach i w schroniskach dla bezdomnych.

Z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne rozdysponowana została kwota już 1,345 mld zł (łącznie z dzisiejszą transzą). Wysokość dotacji przewidziana na ten rok to 1,65 mld zł.

– Dziś ważny dzień w rozwoju budownictwa społecznego i komunalnego. To największa z transz finansowych w ramach programu, który wspiera tani wynajem. Pieniądze trafią do miast i wsi w całym kraju i przyczynią się do realizacji inwestycji o łącznej wartości 610 mln zł. Oznacza, że już wkrótce osoby o średnich i umiarkowanych dochodach zyskają realną możliwość zamieszkania na swoim. Nie wszyscy spełniają kryteria programu Pierwsze Mieszkania, nie wszystkich stać na kredyt albo najem na warunkach rynkowych. Nie zapominamy o tych osobach i dlatego z taką konsekwencją realizujemy program wsparcia komunalnego budownictwa czynszowego – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.


O Funduszu Dopłat


Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to program, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rodzaje mieszkań, jakie powstają z udziałem środków z Funduszu Dopłat:

 • mieszkania komunalne realizowane przez gminy (dla osób spełniających odpowiednie kryteria, głównie dochodowe),
 • mieszkania niebędące własnością gminy, ale wynajmowane na takich samych zasadach co gminne, realizowane przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) lub spółki gminne,
 • mieszkania społeczne.

O bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat mogą ubiegać się: gminy, jednoosobowe spółki, związki międzygminne, powiaty, organizacje pożytku publicznego, spółki celowe.

Bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat może zostać udzielone na:

 • utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu;
 • utworzenie mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także dla cudzoziemców;
 • zakup byłych mieszkań zakładowych;
 • utworzenie noclegowni;
 • utworzenie schronisk dla bezdomnych;
 • zwiększenie powierzchni użytkowej noclegowni i schronisk dla bezdomnych;
 • utworzenie ogrzewalni;
 • dostosowanie noclegowni i schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni;
 • utworzenie tymczasowych pomieszczeń.


Zmiany w programie

W 2021 r. w życie wszedł tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat; wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie SIM, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

W 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło w programie kolejne zmiany, które spowodowały skokowe zwiększenie skali działania programu. To m.in.: możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót oraz to, że środki mogą trafiać do gmin przed startem budowy.


Lata 2021-2022


Dzięki wprowadzonymi zmianom w ciągu ostatnich dwóch lat gminy w całym kraju otrzymały finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań. Utworzono 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych i 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach.

Łączna kwota dofinasowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła 2,1 mld zł.  

Dla porównania w 2014 r. wpłynęło jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zgłoszono 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).


Kolejna transza dla Małopolski


Z kolejnego rozdania na rok 2023 w ramach Rządowego Programu „Mieszkania Komunalne” Małopolsce przypadnie pula prawie 66,5 mln zł na 9 projektów.

Lista poszczególnych inwestycji:

 1. Miasto Limanowa – budowa budynku – Limanowa, ul. Bednarczyka – 102 lokale – kwota wsparcia: 36 386 059,31 zł;
 2. Gmina Miechów – budowa budynku – Miechów, ul. Osiedle Parkowe – 79 lokali – kwota wsparcia: 10 311 103,61 zł;
 3. Gmina Chrzanów – budowa budynku – Chrzanów, ul. Zielona – 66 lokali – kwota wsparcia: 9 484 617,13 zł;
 4. Gmina Kęty – budowa budynku – Kęty, ul. Zielona – 24 lokale – kwota wsparcia: 5 218 023,20 zł;
 5. Gmina Borzęcin – budowa budynku – Borzęcin, Łęki – 28 lokali – kwota wsparcia: 3 507 749,79 zł;
 6. Gmina miejska Kraków – remont pustostanu – os. Stalowe 5 m. 43, os. Zgody 7 m. 14, os. Zgody 5 m. 18, al. Kijowska 10 m. 78, ul. Jaremy 25 m. 47, os. Krakowiaków 21 m. 36, ul. Na Szaniec 21 m. 85, os. Jagiellońskie 5 m. 15, os. Jagiellońskie 30 m. 95, ul. Kurczaba 9 m. 30, os. Na Stoku 19 m. 2, ul. Okólna 26 m. 114, os. Na Wzgórzach 13 m. 6, os. Kolorowe 16 m. 35, os. Szklane Domy 1 m. 185, os. Piastów 15 m. 11, os. Albertyńskie 27 m. 25 (17 lokali) – kwota wsparcia: 623 643,57 zł;
 7. Gmina miejska Kraków – remont pustostanu – ul. Felińskiego 20 m. 41; os. Na Szaniec 17 m. 31; os. Na Szaniec 17 m. 48; ul. Bujwida 11 m. 14; ul. Krakusa 7 m. 2; ul. Krasickiego 19 m. 77; ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16D m. 15; ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16D m. 33; ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16D m. 54; ul. Lubelska 17 m. 2; os. Na Wzgórzach 28 m. 41; ul. Okólna 9 m. 29; os. Piastów 31 m. 44; ul. Teligi 18 m. 44; os. Złotego Wieku 34 m. 26 (15 lokali) – kwota wsparcia: 432 847,49 zł;
 8. Gmina miejska Kraków – remont pustostanu – os. Kalinowe 16 m. 17; os. Centrum C 9 m. 82; os. Urocze 1 m. 3; os. Bohaterów Września 7 m. 33; os. Bohaterów Września 9 m. 48; os. Bohaterów Września 10 m. 25; os. Centrum B 9 m. 38; os. Górali 11 m. 26; ul. Łobzowska 67 m. 1; ul. Puszkarska 3a m. 1 (10 lokali) – kwota wsparcia: 384 476,29 zł;
 9. Gmina Żabno – remont lub/i przebudowa – Żabno, ul. 3 Maja 1/6 – 1 lokal – kwota wsparcia: 107 274,00 zł.

Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne Mieszkania Komunalne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj