Małopolski wojewódzki konserwator zabytków powołany
2024-01-26

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz wręczył dziś mgr inż. arch. Katarzynie Urbańskiej akt powołania na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W uroczystości uczestniczyli wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

To dla mnie szczególny dzień. To także szczęśliwy dzień dla Krakowa i całej Małopolski. Mam zaszczyt wręczyć Pani Katarzynie Urbańskiej akt powołania na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W moim i Pana Wojewody przekonaniu ta kandydatura jest idealna na czasy, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Zadanie przed Panią Konserwator jest dość trudne. W Krakowie bowiem doszło niemal do destrukcji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Teraz czas nadrobić zaległości. Zabytki trzeba chronić w sposób mądry i odpowiedzialny. Jestem pewien, że Pani Urbańska doskonale poradzi sobie z tym zadaniem – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Wojewódzkim konserwatorem zabytków może zostać osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada przynajmniej tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie;
3) posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na to stanowisko.

- Wszystkie te wymogi spełnia Pani Katarzyna Urbańska. Ponadto Pani Konserwator pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie w latach 2006-2021. Przeszła tam ścieżkę zawodową od inspektora, przez specjalistę, do kierownika Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych. Zna zatem tę jednostkę od podszewki. Wraz z Panem Ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem powierzamy Pani Katarzynie Urbańskiej tę niełatwą funkcję, zdając sobie sprawę z ciężaru zadań i odpowiedzialności, które będą spoczywać na barkach Pani Konserwator. Życzę powodzenia i deklaruję wszelkie możliwe wsparcie ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, aby pomóc Pani Konserwator w wyprowadzeniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prostą – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

- Jestem bardzo wdzięczna, że Pan Minister dzisiaj tak w pełni przedstawił sytuację konserwatora zabytków i jego biura, które do tej pory tutaj działało, a właściwie nie działało w Małopolsce. Zobaczyli Państwo, z czym musimy się zmierzyć. Ogromnie liczę, że nasze najbliższe miesiące będą współpracą na tym bardzo trudnym, ale niezwykle ważnym dla Małopolski i dla Krakowa odcinku – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Mgr inż. arch. Katarzyna Urbańska jest absolwentką Politechniki Krakowskiej (kierunek: architektura i urbanistyka) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia podyplomowe: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami). W ostatnim okresie pracowała w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie jako starszy specjalista w Dziale Inwestycji Kubaturowych, gdzie nadzorowała i koordynowała procesy inwestycyjne dla określonych zadań.

Wśród swoich osiągnięć zawodowych ma prowadzenie wieloletnich projektów związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych, w których koordynowała pracę zespołów, wskazywała właściwe rozwiązania w zakresie zachowania elementów zabytkowych, rozwiązań konstrukcyjnych, doboru materiałów/kolorystyki, formy rekonstruowanych elementów itp. (m.in. Pałac Krzysztofory, Muzeum Czartoryskich, Zamek w Zatorze, Muzeum Sukiennice, Pałac Czapskich, kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Krakowie, Synagoga Stara w Krakowie, Synagoga Kupa w Krakowie, kamienice mieszczańskie i inne). Zajmowała się także kształtowaniem sylwety obszaru Starego Miasta, Kazimierza, Starego Podgórza poprzez uzgadnianie formy, materiału i kolorystyki budynków, ulic, placów, wnętrz urbanistycznych oraz infrastruktury technicznej. Uczestniczyła w realizacji inwestycji oraz współpracowała z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony zabytków oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską.

- Dziękuję za tę nominację. Mam nadzieję, że sprostam tym wymaganiom. Chciałam Państwu powiedzieć, że praca w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków była moją pierwszą pracą i myślałam o niej, już będąc na studiach. Przez te 15 lat pięłam się do stanowiska kierownika wydziału, gdzie mogłam w końcu pokazać, na co mnie tak naprawdę stać. Niestety stało się, jak się stało i w tym momencie jesteśmy na tym etapie, że praktycznie trzeba odbudować urząd od samego początku – mówi małopolska wojewódzka konserwator zabytków Katarzyna Urbańska.


20240126 20240126 20240126 20240126 20240126 20240126 20240126 20240126
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj