O legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na warsztatach z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce
2024-02-08

Od kilku lat można zaobserwować stały wzrost liczby wniosków składanych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim o udzielenie zezwolenia na pracę. Rośnie także liczba wniosków pobytowych. Cudzoziemcy znajdują zatrudnienie między innymi w amerykańskich firmach działających na terenie Małopolski. Wsłuchując się w potrzeby pracodawców, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce wspólnie z naszym Urzędem oraz firmą Move One przygotowała warsztaty przybliżające kwestie procedur związanych z ubieganiem się o legalizację pobytu i pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Spotkanie otworzyli wspólnie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz dyrektor Oddziału Kraków&Katowice Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Mateusz Jurczyk. Warsztaty przygotował i poprowadził dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Adam Spyra ze swoimi pracownikami. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Move One Relocations w Krakowie.

Chcemy wspierać przedsiębiorców

– Według danych Eurostatu to właśnie Polska jest liderem pod względem przyjęć cudzoziemców. W minionym roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie złożono blisko 37,5 tys. wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę. Małopolska pozostaje jednocześnie województwem wiodącym w obszarze firm działających w sektorze zaawansowanych usług biznesowych, które zatrudniają dużą liczbę cudzoziemców. Dzisiejsze warsztaty to realny wymiar wyjścia naprzeciw wyzwaniom. To także praktyczny aspekt wsparcia przedsiębiorców i pracodawców – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Współczesne trendy migracyjne

Polska pozostaje jednym z głównych kierunków migracyjnych. W 2023 r. złożonych zostało w całym kraju prawie 615 tys. wniosków o legalizację pobytu. W roku wcześniejszym było to nieco ponad 509 tys. wniosków, a w latach 2019 i 2020 odpowiednio prawie 254 tys. i ponad 283 tys. wniosków.

Małopolska plasuje się na drugim miejscu w kraju pod względem wydanych decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W 2023 r. wydaliśmy 2015 takich decyzji. W tym zakresie nasze województwo zostało wyprzedzone jedynie przez województwo mazowieckie z 2 489 decyzjami – wyjaśnia dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Adam Spyra.

W zakresie zezwoleń na pobyt dla wysoko wykwalifikowanych pracowników najwięcej wniosków wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie od obywateli Indii (30%), Ukrainy (25%) i Białorusi (17%). 4% wniosków złożyli obywatele Turcji, a 24% obywatele pozostałych krajów.

Współpraca z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób reprezentujących firmy amerykańskie działające na obszarze naszego województwa. Wszyscy są członkami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Działająca w naszym kraju od 34 lat Izba zrzesza ponad 350 firm reprezentujących różne sektory. Jednocześnie jest częścią sieci AmChams w Europie, która reprezentuje interesy łącznie ponad 17 000 firm.

– Od ponad 30 lat Amerykańska Izba Handlowa wspiera rozwój amerykańskich biznesów w Polsce, które do dziś utworzyły blisko 330 000 miejsc pracy w całym kraju. Kraków i województwo małopolskie to drugi największy (po Warszawie) hub amerykańskiego biznesu w Polsce. To właśnie w Krakowie i okolicach lokują się firmy technologiczne. Obserwujemy wyraźny trend zmiany profilu działania tych firm – pierwotnie lokowane w Krakowie proste procesy biznesowe są zastępowane przez coraz bardziej złożone działalności, często badawczo-rozwojowe, które wymagają zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dynamika tych zmian jest tak duża, że bez sprawnego procesu udzielania pozwoleń na pracę i pobyt dla cudzoziemców szybko może się okazać, że Kraków zacznie wkrótce przegrywać wyścig o nowe inwestycje firm amerykańskich. Dzisiejsze warsztaty to wyjście naprzeciw potrzebom amerykańskich przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. To niezwykle ważne wydarzenie, które jest dowodem na realny dialog pomiędzy administracją a biznesem i wspólne rozwiązywanie problemów. Bardzo dziękuję za zaangażowanie pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osobiste wsparcie Pana Wojewody dla tej wspólnej inicjatywy – mówi dyrektor Oddziału Kraków&Katowice Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Mateusz Jurczyk.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami

– Dynamika rozwoju gospodarczego i technologicznego jest niezwykle duża. Coraz częściej nie tylko mówimy o globalnej wiosce, ale także doświadczamy migracji zarówno zarobkowej, naukowej czy rodzinnej w skali, której jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie można było sobie wyobrazić. Dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Rozmowy na styku administracji publicznej i przedsiębiorczości są bardzo potrzebne. Co więcej, pozwalają wypracowywać rozwiązania, które służą każdej ze stron. Jestem przekonany, że taki właśnie będzie efekt warsztatów i że nie jest to ostatnie spotkanie w takim gronie. Deklaruję przy tym, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest otwarty na współpracę z biznesem i będzie chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


0G0A86734D5A84120G0A86244D5A85060G0A87110G0A86980G0A8681
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj