Projekt I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap
2024-04-03

Wojewoda Małopolski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap”. Beneficjentami projektu są obywatele państw trzecich przebywający w Polsce legalnie, zarówno nowo przybyli do Polski, jak i cudzoziemcy mieszkający już na terenie województwa małopolskiego oraz w innych regionach kraju.

Kluczowym działaniem projektu jest prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej w obszarze legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich (OPT). Dzięki kompleksowemu podejściu beneficjenci końcowi będą mogli sprawnie i szybko pozyskać potrzebne im informacje, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowane wsparcie będzie odnosiło się również do pracodawców zatrudniających OPT. Projekt „I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap" jest m.in. bezpośrednią kontynuacją przedsięwzięć projektowych (projekty nr 17/7-2017/OG-FAMI, 15/10-2019/OG-FAMI, 12/14-2022/OG-FAMI), które z sukcesem finansowały działanie Infolinii i Informacji (INFO.OPT).

Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wykończeniowe, w tym dostawy inwestycyjne w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Przy Rondzie 6 oraz ul. Orzeszkowej 7 w Krakowie. Powyższe rozwiązania mają w sposób kompleksowy usprawnić obsługę obywateli państw trzecich przez Służby Wojewody, a także mają na celu poprawę warunków lokalowych i funkcjonalnych. Usprawnieniu ulegnie również problematyka zarządzania dokumentacją dotyczącą OPT, co wpłynie na zwiększenie efektywności działań w obszarze legalizacji pobytu.

W projekcie zostało przewidziane wprowadzanie innowacji oraz dalsze rozwijanie tych, które zostały wprowadzone w poprzednio realizowanych projektach. Rozbudowa wewnętrznego systemu informatycznego i wyposażenie go w dodatkowe funkcje w dużym stopniu przyczyni się do poprawy ochrony danych cudzoziemców oraz szybszego pozyskiwania akt sprawy niezbędnych w trakcie procedury, a także sprawniejszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami, co w konsekwencji przyczyni się do przyspieszenia i usprawnienia procesu legalizacji pobytu.

Projekt zakłada również organizację szkoleń międzykulturowych i branżowych dla pracowników. Organizacja tego typu warsztatów w znaczny sposób podniesie kwalifikacje pracowników i przyczyni się do podniesienia standardów obsługi obywateli państw trzecich.

Dodatkowym działaniem wspierającym OPT w Małopolsce będą organizowane Dni Otwarte. Aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby beneficjentów, także tych, którzy nie mogą zgłosić się do Urzędu w standardowych godzinach jego pracy, planowane są działania konsultacyjne dla obywateli państw trzecich bądź osób z nimi związanych, których głównym zadaniem będzie promowanie infolinii/informacji INFO.OPT.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na grupę docelową – obywateli państw trzecich, szczególnie w obszarze podniesienia poziomu ich wiedzy i zdolności z zakresu ubiegania się o zezwolenia pobytowe na terytorium RP. Polepszeniu ulegnie również proces udzielania informacji, a obsługa klienta-cudzoziemca osiągnie wyższy poziom.

Wartość projektu: 10 037 732,66 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 7 528 299,49 zł


#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

FE plakat A3belka_etapII
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj