Siła inicjatyw samorządowych. Podpisanie umów w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2024-04-05

Uszanowanie miejsca byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, zabezpieczenie wszelkich form pamięci o dokonanej w tym miejscu zbrodni masowej zagłady oraz rozwój lokalnej społeczności. To główne cele, jakie wpisane są do Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Dziś wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zawarł z samorządami ziemi oświęcimskiej umowy w ramach VI etapu programu, obejmującego lata 2021-2025. Umowy zostały podpisane z przedstawicielami powiatu oświęcimskiego, miasta Oświęcim, gminy Oświęcim i gminy Chełmek. W uroczystości uczestniczył także poseł Marek Sowa. Podpisanie umów odbyło się w Sali Audiowizualnej im. Jana Klęczara Internatu Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu.

- Ta ziemia pamięta okrucieństwo niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest to szczególny symbol tego regionu, cierpienia i bólu niewinnych osób. Szacuje się, że niemieccy naziści deportowali tu co najmniej 1,3 mln osób ponad 20 narodowości. Jest to historia, którą winniśmy pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Ale nie można też zapominać, że na tym terenie toczy się normalne życie mieszkańców, którzy powinni mieć szansę na rozwój społeczny i gospodarczy. Jest to możliwe dzięki realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Z troski o mieszkańców i ziemię oświęcimską
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy jest programem wieloletnim realizowanym od 1997 roku. Aktualnie trwa etap VI przewidziany na lata 2021–2025.

Beneficjentami Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Rada Ministrów ustanowiła: powiat oświęcimski, miasto Oświęcim, gminę Oświęcim, gminę Brzeszcze, gminę Chełmek oraz Małopolską Uczelnię Państwową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozwój
Plan działań w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na 2024 rok przewiduje wykonanie 8 zadań. 6 z nich stanowi kontynuację przedsięwzięć z 2023 roku.

Środki budżetu państwa zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań w 2024 r. wynoszą blisko 11,4 mln zł, natomiast finansowy udział samorządów to ponad 11,1 mln zł. Całkowita wartość tegorocznych inwestycji wyniesie prawie 22,5 mln zł.  

Powiat oświęcimski na realizację trzech zadań otrzymał dofinansowanie w kwocie 1,6 mln zł. Są to środki na:
•    pierwszy etap zadania wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Browarna, ul. Borska) w Harmężach”,
•    trzeci etap zadania wieloletniego „Przebudowa dróg powiatowych (ul. Wysokie Brzegi, ul. Szpitalna) w Oświęcimiu”,
•    utrzymanie terenów Skarbu Państwa.

Miasto Oświęcim zrealizuje zaś trzeci etap zadania wieloletniego „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Dofinansowanie na ten cel to 5 mln zł.

Z kolei gmina Oświęcim na drugi etap zadania wieloletniego „Przebudowa ul. Załawie w Babicach” oraz czwarty etap zadania wieloletniego „Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince” otrzyma blisko 3,5 mln zł.

Natomiast do gminy Chełmek trafi prawie 1,3 mln zł na realizację trzeciego etapu zadania wieloletniego „Najodważniejszy z odważnych – budowa wieży widokowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała” oraz pierwszego etapu zadania wieloletniego „Modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podobozie KL Auschwitz”.   


20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR 20240405_OSPR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj