Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie
2024-05-13

Małopolska wiele razy doświadczała ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym powodzi. Służby są gotowe do niesienia pomocy w takich sytuacjach oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych – zarówno pod względem posiadanego sprzętu, jak i umiejętności oraz doświadczenia.

Taki meldunek odebrał dziś wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Temat został omówiony zarówno w aspekcie oceny zagrożenia powodziowego, jak szeroko pojętej ochrony przeciwpowodziowej.

W posiedzeniu WZZK udział wzięli m.in. dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW w Krakowie Wojciech Kozak, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Przemysław Przęczek, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Krauz, zastępca dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, p.o. małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Barbara Żuk, kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Małgorzata Gori.

- Ekstremalne zjawiska pogodowe mają gwałtowny i nieprzewidywalny przebieg. Małopolska w ostatnich latach była ciężko doświadczana przez trudne warunki pogodowe, a w szczególności przez powódź. Służby są jednak przygotowane zarówno pod względem kadrowym, jak i nauczone doświadczeniem oraz odpowiednio przeszkolone. Trzymamy rękę na pulsie i w przypadku występowania takiego zjawiska, jakim jest powódź, będziemy reagować natychmiastowo. Priorytetem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Bieżący monitoring

Funkcjonowanie Centrum Operacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – z uwzględnieniem monitorowania, ostrzegania i wymiany informacji, a także ocena stanu infrastruktury przeciwpowodziowej. To zagadnienia, które zostały omówione przez dyrektora RZGW w Krakowie Wojciecha Kozaka.

- Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej funkcjonujące w strukturze RZGW w Krakowie stale monitoruje sytuację hydro-meteorologiczną oraz koordynuje pracę zbiorników retencyjnych w sytuacji zagrożenia powodziowego. Zbiorniki retencyjne są przygotowane, jeśli zajdzie konieczność redukcji fali powodziowej. W trakcie działań przeciwpowodziowych współpracujemy z innymi służbami, identyfikując zagrożenia, by móc skutecznie im przeciwdziałać. Dodatkowo realizujemy szereg inwestycji przeciwpowodziowych na terenie całej Małopolski, by chronić mieszkańców i ich mienie przed powodzią – mówi Wojciech Kozak.

Wszystkie administrowane przez RZGW obiekty podlegają dwa razy w roku komisyjnym przeglądom oraz ocenie stanu technicznego wykonanej przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB. Stan wałów przeciwpowodziowych jest na bieżąco monitorowany, prowadzony jest  stały dozór wałów i przepustów wałowych.

Czujność

Wśród tematów poruszonych na posiedzeniu była m.in. osłona meteorologiczna i hydrologiczna województwa małopolskiego. Przedstawiona została także funkcjonalność nowego systemu hydro.imgw.pl. Opowiedziała o niej zastępczyni dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, kierowniczka Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie IMGW – Państwowego Instytutu Badawczego Małgorzata Gori.

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z początkiem marca 2024 roku uruchomił aktualizację serwisu hydrologicznego hydro.imgw.pl. W nowej odsłonie został on wzbogacony o wiele nowych i dodatkowych funkcjonalności oraz produktów, z których większość jest prezentowana na mapie z dynamiczną osią czasu. Aplikacja stanowi jeden z ważniejszych elementów dla krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a także codzienne wsparcie dla instytucji realizujących różne zadania z zakresu gospodarki wodnej – mówi Małgorzata Gori.

Państwowa Straż Pożarna: siły, środki, nieustająca gotowość

Podczas sztabu Straż Pożarna zaprezentowała sprzęt, którym dysponuje, a który może być wykorzystywany podczas walki z powodzią. To m.in. specjalne rękawy, które mogą napełnić się wodą i w ten sposób podwyższyć wały. To także agregaty o dużej wydajności, łodzie, pontony, kontenery, pompy. Osobną kwestią jest system ostrzegania ludności, w którym szeroko uczestniczą strażacy.

Jako PSP jesteśmy obecnie bardzo mocno zaangażowani w budowę nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludzi o zagrożeniach. System ten będzie zbudowany na bazie jednostek OSP. To nie tylko alarmowanie akustyczne w postaci syren i innych sygnałów ostrzegawczych, ale ten system będzie miał również możliwość przekazywania komunikatów głosowych do społeczeństwa. Oprócz jeżdżącego pojazdu głośniki będą zabudowane również na budynkach i infrastrukturze OSP. System będzie scentralizowany po to, abyśmy te komunikaty głosowe, nadając je bezpośrednio z poziomu Ministerstwa, Komendy Wojewódzkiej czy też Komendy Powiatowej, mogli przekazywać społeczeństwu. Ten system nie jest jeszcze wdrożony, aktualnie jest na etapie budowy. Prace planistyczne rozpoczęto w ubiegłym roku, a ich zakończenie zaplanowane jest na przyszły rok – mówi małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Przemysław Przęczek.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej: Zawsze gotowi, zawsze blisko

Jesteśmy przygotowani. 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do uwolnienia sił i środków zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu Obrony Narodowej, a także na złożony wniosek Wojewody Małopolskiego do Ministerstwa Obrony Narodowej. Na chwilę obecną mamy do dyspozycji 2 tysiące ludzi w Małopolsce. Jesteśmy zawsze gotowi, zawsze blisko – mówi zastępca dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie o złotej aldze

- Jeśli chodzi o zagrożenie biologiczne, to w Małopolsce nie ma złotej algi i to jest potwierdzone badaniami. Nieustannie kontrolujemy kopalnie i różne podmioty, które wprowadzają nieco zamieszania do małopolskich rzek. Wiemy, że w zbiornikach, które znajdują się na terenach naszych kopalń, złotej algi nie ma – mówi p.o. małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Barbara Żuk.


20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK 20240513_WZZK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj