Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

  • KONTAKT

  • KOGO DOTYCZY

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • DODATKOWE INFORMACJE

wstecz    do góry     drukuj