Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków


Dyrektor: Andrzej PASEK

I Zastępca Dyrektora: Michał JAMKA

II Zastępca Dyrektora: Anna Połoska- Wróbel

SEKRETARIAT

IV piętro, pok. 469
tel. 12 39 21 487
fax 12 39 21 969
e-mail:

  • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  • CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

  • ODDZIAŁ OCHRONY LUDNOŚCI I WSPARCIA LOGISTYCZNEGO

  • ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI I NADZORU

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPARCIA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY
    PEŁNOMOCNIK WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DO SPRAW KONTAKTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE WSPARCIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

wstecz    do góry     drukuj