Paszport dla osoby pełnoletniej


Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu następuje na wniosek osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych złożony w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych oraz wniesieniu należnej opłaty. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia podpisu za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, podpis składa się na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych składa ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator przy obecności tej osoby. Odbiór dokumentu paszportowego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny lub kurator.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport, z wyłączeniem osób które nie ukończyły 12 roku życia bądź od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

  • KONTAKT

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • OPŁATY

  • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj