Wniosek o paszport dla dziecka do 12 roku życia (e-usługa)


Możesz złożyć elektronicznie wniosek o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia bez konieczności wizyty w urzędzie w przypadku posiadania profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu wejdź na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka Wniosek podpisuje wyłącznie jedna z uprawnionych osób aktualnie zalogowana do e-usługi. W przypadku kiedy na wydanie paszportu dziecku potrzebna jest zgoda drugiego opiekuna: matki, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora dziecka, może zostać ona wyrażona za pomocą e-usługi „zgoda na wydanie paszportu” lub osobiście w organie paszportowym. Jeżeli wniosek dla dziecka do 12 roku życia był złożony za pośrednictwem e-usługi, to przy odbiorze paszportu muszą być obecni małoletni od 5 do 12 roku życia. Dzieci poniżej 5 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze dla nich dokumentu paszportowego

Możesz złożyć elektronicznie wniosek o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia bez konieczności wizyty w urzędzie w przypadku posiadania profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu wejdź na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka


wstecz    do góry     drukuj